PROVES DE CONTROL

Vic, 16 de maig de 2009

Reportatge fotogràfic realitzat per Joan Sebastià