18a NIT DE L'ATLETISME CATALÀ

Hotel NH Pòdium de Barcelona, 8 de maig de 2009

Reportatge fotogràfic realitzat per Jordi López