19a NIT DE L'ATLETISME CATALÀ

Barcelona (Hotel Avenida Palace), 16 d'abril de 2010

Reportatge fotogràfic realitzat per Jordi López