ESTAT DE LES OBRES
PISTA COBERTA

Sabadell, 2 d'abril de 2009

Reportatge fotogràfic realitzat per Basili Àlvarez