PISTA COBERTA

Vilafranca del Penedès, 11 de gener de 2009

Reportatge fotogràfic realitzat per Joan Sebastià