TROBADA JUVENIL

CAR de Sant Cugat, 31 d'octubre de 2009

Reportatge fotogràfic realitzat per Carles Lloveras