NOTÍCIES 2008

CURS PER ACCEDIR A JUTGE TERRITORIAL D'ATLETISME

El proper mes de març el Comitè de Jutges de la Federació Catalana d'Atletisme realitza el ja habitual curs anual per titular Jutges Territorials.
Els requisits per presentar-se a aquest curs són tenir una edat mínima de 16 anys i que els aspirants que aprovin el Curs i que siguin Directius de Clubs, Entrenadors o Atletes, amb llicència federativa, no podran actuar en els Jurats que controlin competicions on hi participin els seus corresponents Clubs com a tals.
Els temaris d'aquest curs seran impartits els dies 1 i 8 de març en jornades de matí i tarda realizant-se l'examen el 15 de març en sessió de tarda. Les inscripcions es poden realitzar fins el dia 29 de febrer al Comitè de Jutges de la Federació.

+ informació / Full d'inscripció

Sergi Dolz
Comitè de Jutges
20 de febrer de 2008