NOTÍCIES 2012

ELECCIONS RFEA 2.012

Seguint el procés i calendari electoral, amb data de 13 d’octubre s’ha publicat la Llista Provisional de Candidats i les Taules Electorals principals i auxiliars per a les eleccions a la Presidència, a la Comissió Delegada i la composició de l'Assemblea General Ordinària de la Real Federación Española de Atletismo.

Candidatures provisionals / Mesas electorals principals i auxiliars

Alberto Ruiz
Premsa i Comunicació
14 d'octubre de 2012